W ofercie prowadzę przygotowanie sprawnościowe pod kątem egzaminów do służb mundurowych, wstępnych                            Trening, przygotowanie fizyczne do nart i snowboardu                   egzaminów sprawnościowych na studia czy też zaliczeniowych testów sprawnościowych(siłowych, gimnastycznych, pływackich). Realizowane jest również przygotowanie do sezonu narciarskiego. Trening przygotowania sprawnościowego bazuje na rozwoju cech motorycznych i odwzorowania techniki wykonania ćwiczenia, które jest do wykonania i dominuje w danej aktywności ruchowej. W treningu często stosuje analizę wizualną nagrań wykonania zadania ruchowego dla najlepszego odwzorowania poprawności wykonania ćwiczenia.