Właścicielem strony jest firma "4 You" Marcjan Piotrowski.

Firma ogranicza zbieranie informacji o Użytkownikach strony do niezbędnego minimum. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności strony. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników strony.

Osoby korzystające z formularzy "Konsultacja wstępna", "Trening personalny", "Konsultacja dietetyczna", "Dostawy cateringu" oświadczają, że podane przez nich dane są zgodne z prawdą, a także wyrażają zgodę (z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie w celu realizacji kontaktu. Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Dane Użytkowników zbierane w trakcie korespondencji elektronicznej będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

Serwis może zawierać linki do innych stron. Firma "4 You" Marcjan Piotrowski nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i zawartość innych stron oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone na stronie reklamy (np. w postaci linka partnerskiego).

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez publikację uaktualnień na naszej stronie.

Copyright. 2015 trener4you.com.pl. Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim. Reprodukcja, przekazanie lub dystrybucja części lub całości tej zawartości w jakiejkolwiek formie jest zabroniona! Zawartość strony jest własnością firmy "4 You" Marcjan Piotrowski. Użyte na stronie nazwy produktów i firm oraz znaki graficzne mogą być znakami towarowymi bądź handlowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone!